Tonglu Shiqi شرکت صنعتی، با مسئولیت محدود

محصول با کیفیت بالا، خدمات حرفه ای، هسته تامین کننده در صنعت لیزر!

قلم با USB

قلم USB دارای طراحی کامل است. بدن قلم بسیار زیبا و ظریف است. دست نگه داشتن این قلم بافت خوب می تواند بسیار راحت باشد. ما می توانیم آرم شخصی خود را در قلم برجسته ترین مکان چاپ کنیم. این می تواند نه تنها شما را برجسته می کند، بلکه می تواند برای شما یا شرکت شما تبلیغ کند.